Dr. Teiter Zoltán

a híd dizájnere, statikusa,

felelős tervezője

M44 Tisza-híd
ötletgazdai, tervezői honlapja

 

A híd bemutatása
főbb
jellemzők

 

A híd a Kecskemét és Békéscsaba közötti M44 gyorsforgalmi utat (átadás: 2021.12.15.) vezeti át a Tisza fölött, amely a majdani M8 autóút folytatása. A híd három részből áll. A jobb és a bal parti hullámtéri hidakból, amelyek között a mederhíd helyezkedik el.

 

A mederhíd két fél ellipszis alakú, állandó vastagságú vasbeton pilonú ferdekábeles szerkezet. A kábelek által felfüggesztett öszvér merevítőtartó a két hosszirányú acélszekrényből, a köztük lévő acél kereszttartókból és a rájuk betonozott együttdolgoztató vasbeton pályalemezből áll.

 

A folyómeder feletti szerkezet mindkét végéhez hullámtéri hidak csatlakoznak az árvízvédelmi töltésig. Ezek egy- és ötnyílású hidak (jobb és bal part), nagyszilárdságú betonnal előregyártott, 1,5 m magas, feszített hídgerendás szerkezetek. A hullámtéri és a mederhidak között dilatációs szerkezetek találhatóak.

 

A formáján kívül miért rendkívüli a híd? Mert Magyarországon:

- az első ferdekábeles híd, amelynek betonpilonja csak lágyvasak alkalmazásával készült;

- az első ferdekábeles híd, amelynek vasbeton pilonja az élettartam alatt be is repedhet;

- az első ferdekábeles híd, ahol iránytörő nyergeket alkalmaztak a kábelek pilonon való átvezetésére;

- az első tartókábeles híd, amely öszvér merevítőtartóval készült;

- a második híd, ahol iránytörő nyergeket alkalmaztak a kábelek átvezetésére;

- a harmadik ferdekábeles folyami híd.

 

 

 

Főbb műszaki adatok

Támaszköz:

Meder nyílás:

Felszerkezet hossza:

Pályalemez szélessége:

Pályabeosztás:

Felszerkezet felülete:

Szerkezeti magasság:

Pályalemez vastagsága:

Keresztesés:

Hosszesés:

Alapozás:

76,00 + 152,00 + 76,00 m

147,90 m

307,00 m

23,12 m

1,465+9,50 +1,60+ 9,50+1,465 = 23,53 m

7098 m2

312 cm

25 cm

2,50% (kétoldali)

emelkedik 0,6% - Rd = 15 000 m - esik 0,6%

cölöpalap

Pilon magassága:

Pilon anyaga:

Pilon-pillér kapcsolat:

Kábelvégek:

 

Felfüggesztések távolsága:

Kábelek pászmaszáma:

Egy pászma felülete:

Támaszviszonyok:

mintegy 40 m a pálya fölött

tömör vasbeton

merev

a pilonnál nyerges átvezetésűek

a merevítőtartónál fix lehorgonyzásúak

8 m (merevítőtartó mentén)

48-37-37-37-37-48 (2×2×2=8 sorban)

150 mm2

minden pillérnél 2 db függőleges támasz

minden pillérnél 1 db keresztirányú támasz

közvetlen hosszirányú támasz nincs

 

 

A híd létrehozói

Megrendelő és Független Mérnök:

 

Tervezők:

 

Kivitelezők:

  

 

A tervező cégekben a következő szakemberek vitték a hátukon a projektet, azaz munkájuk nélkülözhetetlen volt:

Csicsely Gábor

(változatok kidolgozásának menedzselése)

Bedics Antal

(szerződéses

feladatok, szakmai konzutáció)

Lukács Ágoston

(tervezés-menedzselés, kapcsolattartás)

Dr. Teiter Zoltán

felelős tervező (erőtani számítás)

Kalászi Pál

(tervkészítés, tervmenedzselés)

Iványi Miklós

(acélszerkezeti részletek)

Kertesy Zsolt

(erőtani részletszámítások)

Szabó János

(szakmai konzultáció)

 

Az UVATERV Zrt. Hídirodáján a tervezésben részt vett még: Balázs Ákos, Bodor Dániel, Harsányi Bálint, Kis Tamás, Kis-Váczi Ágnes, Kósa Tamás, Kovács László Márton, Lénárt Zsuzsanna, Liptákné Páyer Nóra, Zöldréti Erzsébet.

 

 

De lássuk a történetet!

 

Kezdetek: szerkezet születik (2005)
az „Új közúti Duna-híd Esztergom – Štúrovo között” pályázat

 

Esztergom Város Önkormányzata 2005.07.27-én meghívásos közbeszerzési eljárás keretében tervpályázatot írt ki, melynek fő céljaként a Duna-híd látványtervének és műszaki tervdokumentációjának tanulmánytervi szintű elkészítését jelölte meg.

 

A hídhoz csatlakozó gyorsforgalmi út része a Balti tengertől az Adriai tengerig húzódó un. V/C nemzetközi útvonalnak (Helsinki folyosó). Az észak-déli tengely Szlovákiát keresztezve Besztercebányát és Zólyomot érintve Ipolyságnál éri el az államhatárt.

 

Ennek alternatívája lehet az Esztergomot érintő nyomvonal, amely az M1, M7 autópályákat keresztezve csatlakozik az M6 autópályához. Kiépítésének rendkívül nagy jelentősége lenne a Párkány és Esztergom környéki régió fejlődésében, egyúttal oldaná Budapest nyugati szektorának jelenlegi súlyos közlekedési gondjait.

 

Az átvezetendő pályák miatt a leendő híd szélessége több mint 34 m-re adódott, amely tartalmazott irányonként 2 forgalmi sávot, egy leállósávot, valamint gyalogos és kerékpáros sávot is. Ez olyan szokatlan szélességet eredményezett, amely már összevethető volt a várhatóan legnagyobb, kb. 200 m-es támaszközzel.

 

Figyelemmel erre, tervezőként úgy gondoltam, hogy mivel a 34 m-es keresztirányú távot már magában is lehetne híddal áthidalni, előbb egy ívvel át kellene lépni a szélességet, majd erre az íves pilonra kellene felfüggeszteni kábelekkel a hidat hosszirányban. A kábelek végeinek helyzetével természetesen lehetett játszani, de a gondolat után nehéz volt elképzelni, hogy hogyan mutatna térben a szerkezet.

 

Másnap ezért egyből egy számítógépes programhoz fordultam, hogy 3D-ben modellezzem a várható látványt. Mivel a látványkészítő programok speciális tudást igényelnek, én egy olyan statikai programhoz fordultam, amely használatát ismertem és tudtam, hogy emellett a célnak megfelelő térbeli látványt is elő tud állítani úgy, hogy azt még forgatni is lehet (AxisVM). Az elkészült modell természetesen látvány célokat szolgált, azt erőtanilag számíttatni nem lehetett volna. A különböző szögekből készített képeket lementettem és azokat videóvá fűztem össze. Így majdnem napos munkával létrehoztam a jobb oldali animációt.

 

A fent említett pályázathoz ez a híd „C” változatként lett beadva az UVATERV Hídirodája részéről. Képek a tájba „illesztett” hídról:

 

 

Végül a pályázaton az UVATERV művei közül csak ezt emelte ki a zsűri és a 2. helyezést nyertük el. Hozzá kell tenni, hogy sajnos azóta sem épült a szóban forgó helyre semmilyen híd. Közreadunk egy kezdetleges látványtervet és látható a díjazás oklevele.

 

  

 

Az ötlet életben tartása
a különböző tendereken

 

Miután a hídváltozat szabadon felhasználható volt, az időközben kiírt állami folyami híd tendereken folyamatosan szerepeltettük ezt a kialakítást. Így kis módosítással szerepeltettük azt 2005-ben az M44 autóút Körös-hídja (mostani Berkó híd) tanulmánytervében az egyik változatként, valamint 2006-ban az M43 autóút Tisza-hídja mederhídja tanulmányaként (mostani Móra Ferenc híd) is. Előbbi esetben egy általunk kidolgozott középíves változatot választotta a terv zsűri, míg az utóbbinál egy másik cég tervét. Az említett pályázatok borítója:

 

  

 

M44 Tisza-híd tanulmányterve (2015)
különböző változatokkal

 

2015-ben az UVATERV Hídirodájának lehetősége volt különféle hídváltozatokat „megálmodni” az M44 autóút Tisza fölötti átvezetéséhez. A fél ellipszis pilonú ferdekábeles híd ismét szerepelt a felvázolt megoldások között. Ekkor egy komolyabb értékelés is készült az egyes variánsok összevetésével, amelyről mind hazai (Hidász Napok 2016, Sopron), mind nemzetközi publikáció is (CCC 2017, 493. oldal, Tokaj) készült.

 

Itt a felkért (a megrendelő, a tervezés, az üzemeltetés stb. szakembereit is magába foglaló) szakmai zsűri, a megbízó NIF Zrt.-vel együtt, már egyértelműen támogatta az alábbi megoldások közül az íves kapuzatos, ferdekábeles változatot.

 

 

M44 Tisza-híd engedélyezési tervei (2015-2017)
az eredeti ötlet alapján

 

Ez volt az az időszak, amikor a híd részletei kezdtek formát önteni. Alapvető dolgokban kellett dönteni: a használandó anyagok, a keresztmetszet kialakítása, a pilon formája, a kábelek kiosztása, méretei. A szakma szabályai és az előírások szerint is, ekkor még csak a főbb méretek, elvek és megoldásokat kell kidolgozni, mert a megvalósíthatóságot kell igazolni, vélelmezve azt, hogy későbbi finomítás során még változhatnak a részletek.

 

A finomításra végül még sem volt lehetőség, mivel az ú.n. „tender” tervezési fázis elmaradt. A meglévő tervdokumentáció alapján a kivitelezőknek a kiviteli terveztetést is magába foglaló ajánlatot kellett adni. A közbeszerzés szigorú szabályai miatt az a fura helyzet állt elő, hogy ugyan szakmai alapon a tervek még módosíthatóak voltak (és néhol módosítást is igényeltek volna), viszont jogi okok miatt a meglévő tervek „befagytak”.

 

M44 Tisza-híd kivitelezési tervezése (2018-2021)
párhuzamosan az építéssel

 

Az M44 Tisza-híd megépítésének lehetőségét a Duna Aszfalt nyerte el, aki a tervezést az UTIBER Kft. közreműködése mellett az UVATERV Zrt.-vel végeztette el. A kivitelezés során a Duna Aszfalt az A-HÍD Zrt. és a Hódút Kft. cégeket alvállalkozóként vonta be.

 

további részletek a tervezésről

 

Online elérhető videók
a híddal kapcsolatban

 

Az alábbi felsorolás (a teljesség igénye nélkül) tartalmazza az online fellelhető látványterveket, animációkat, videóriportokat.

 

·       2020.10.13.                                    Animáció az M44 Tisza-híd tervezett látványáról (A.D.U. Építész Iroda Kft.)

·       2020.10.13.                                    Animáció az M44 Tisza-híd építésének menetéről (A.D.U. Építész Iroda Kft.)

·       2021.02.23.                                    Drónvideó az M44 Tisza-híd építésének állapotáról (Duna Aszfalt)

·       2021.08.18.                                    Drón- és kézi felvételek az M44 Tisza-híd építésének állapotáról (Kecskeméti TV)

·       2021.08.19.                                    Drón- és kézi felvételek az M44 Tisza-híd építésének állapotáról. kiegészített (Kecskeméti TV)

 

Médiahírek
a híddal kapcsolatban

 

Az alábbi felsorolás (a teljesség igénye nélkül) tartalmazza az online fellelhető tudósításokat, amelyek sok képet tartalmaznak az építésről:

 

   >  2018.07.09. Magyar Építők  

Így építi meg az M44-es új Tisza-hídját a Duna Aszfalt

   >  2020.05.29. Magyar Építők

Az ütemterv szerint halad a Tiszán átívelő szakasza az M44-nek

   >  2020.05.29. NIF

Európában is egyedülálló szerkezetű Tisza-híd épül az M44 gyorsforgalmi út Lakitelek-Tiszakürt szakaszán

   >  2020.07.25. BEOL

Európában egyedülálló lesz az M44-esnél épülő Tisza-híd

   >  2020.07.25. Magyar Építők

Jó tempóban halad az M44-es új Tisza-hídjának építése

   >  2020-11-00. Hídépítők

M44 gyorsforgalmi út Lakitelek–Tiszakürt közötti szakasza

   >  2020.11.16. Magyar Építők

Óriási lépés az M44-es új Tisza-híd építésében - összeért a két oldal

   >  2021.02.28. Daily News Hung.

The construction of the unique, new Tisza Bridge on a spectacular video

   >  2021.04.09. Magyar Építők

A leglátványosabb munkafázis zajlik az M44 tiszaugi hídjánál

   >  2021.04.09. NIF

Már a kábeleket feszítik az M44 gyorsforgalmi út Tiszaugi hídjánál

   >  2021-05-00. Hídépítők

Feszített tempó

   >  2021.07.17. Magyar Építők

Már a mederhíd pályalemezét építik az Európában egyedülálló Tisza-hídon

   >  2021.08.09. Magyar Építők

Hagyományteremtés a magyar építőipar jövőjéért

   >  2021.08.17. Magyar Építők

Befejezéshez közeledik az egyedülálló tiszaugi Tisza-híd kivitelezése - videó

   >  2021.08.19. Daily News Hung.

Unique European bridge to be finished soon in Hungary – VIDEOS

   >  2021.09.27. Magyar Építők

Mindkét próbaterhelés sikeres volt a páratlan szerkezetű új Tisza-hídon - fotókkal

   >  2021.09.27. NIF

22 kamion az új Tiszaugi-hídon

   >  2021.10.01. Daily News Hung.

This is probably Hungary’s most beautiful bridge – PHOTOS

   >  2021.10.02. Magyar Építők

Újabb esemény az épülő Tisza-hídon: sor került a hagyományos hordógurításra

   >  2021.12.15. Hiros.hu

Átadták az új Tiszaugi-hidat (rövid összefoglaló videóval az átadásról)

   >  2021.12.15. Magyar Építők

Európában egyedülálló szerkezetű híddal épült meg az M44 újabb szakasza

   >  2021.12.15. NIF

Újabb szakasszal bővült az M44

        

 

Az alábbi felsorolás (a teljesség igénye nélkül) tartalmazza az online fellelhető interjúkat, amelyek a tervezővel (is) készültek:

 

   >  2021.10.19. Telex

Duna-hídnak készült, Tisza-híd lett belőle

   >  2021.11.09. Kisalföld

Egyedülálló Tisza-hidat tervezett a Széchenyi István Egyetem oktatója (a Széchenyi Egyetem nyomán)

   >  2021.11.26. Hír TV

Mozaik - Egyedülálló híd szeli át a Tiszát (videó)

   >  2021.12.03. Kisalföld

Győri híd épült a Tiszán (nyomtatott)

   >  2021.12.03. Kisalföld

Győri híd épült a Tiszán - A Széchenyi-egyetem oktatójának terve valósult meg

   >  2021.12.07. Kossuth Rádió

A hely - M44 Tiszaugi híd (hanganyag)

 

 

Az alábbi felsorolás tartalmazza a tervező által (is) tartott szakmai bemutatókat:

 

   >  2021.10.26. Hidász Napok

Öszvérszerkezetű ferdekábeles híd tervezése íves kialakítású vasbeton pilonnal (Ppt Pdf változata)

 

Öszvérszerkezetű ferdekábeles híd tervezése íves kialakítású vasbeton pilonnal (előadás videója)

 

Öszvérszerkezetű ferdekábeles híd tervezése íves kialakítású vasbeton pilonnal (konferenciacikk)

 

 

 

e-mail: teiterKUK'Cuvaterv.hu - messenger: zoltan.teiter.3

2022.01.26.